Fredag 29 juni 15:00-16:15

“Workshop Mindful Self-Compassiont”

Välkommen till en fördjupande workshop i Mindful Self-Compassion, tolkad utifrån ett hälsoperspektiv med hänsyn tagen till vår hektiska nutid med tema “Konsten att må väl och fungera väl i en i en Din-Ding-värld”. Vi tar avstamp i senaste forskningen kring vikten av Self-compassion/Självmedkänsla för att möta vårt moderna liv där vi lätt fastnar i en ond cirkel med höga krav och självkritik. Vi kommer titta på hur vi ofta motiverar oss på fel sätt och hur det kommer sig att det väcker rädsla när vi leker med tanken om att vara lite snälla mot oss själva. Som tur är vår hjärna formbar och som tur är kan vi träna vårt sinne, låt oss göra så och gå ett det smarta och hållbara sättet tillmötes – välkommen till en dos mindful self-compassion och dess klokskap.

Om Anna Rask Sanchez

Anna är legitimerad fysioterapeut, samtalsterapeut inom kognitiv beteendeterapi (KBT), meditaionslärare inom mindfulness based stress reduction (MBSR) och en uppskattad föreläsare inom hälsoförändring och hållbart arbetsliv. Hon har 20 års yrkeserfarenhet av att guida individer och organisationer till hälsa, balans och hållbar förändring. Anna har ett brinnande intresse för hjärnforskning och den kapacitet som ligger i att hjärnan är formbar och kan tränas till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet. Anna har sin bakgrund som psykosomatisk fysioterapeut och arbetar än i dag med embodied awareness som en viktig aspekt även i terapi och meditation och yogan ligger henne nära. Anna äger och driver sitt egna företag Fokus och Balans i Varberg och arbetar där både med privat klienter och med kunskapstäta-företag för att förebygga och behandla ohälsa i kropp och själ. Främsta fokusområden är stressrelaterad ohälsa, utmattningssyndrom, sömnstörningar och psykisk ohälsa ”hos särskilt skarpa sinnen” (hög IQ, särbegåvning). Anna arbetar ofta med människor som har höga inre och höga yttre krav vilket har väckt intresset för self-compassion som ett komplement till övrig behandling.

Anna Rask Sanchez