En väg att uppfostra egot kl 12.00-13.30

I klassen kommer vi flöda och även vara i statiska positioner för att ge oss tillåtelse att observera karaktären av sensationerna inom oss som skapats av rörelse och andetaget, jag komme förmedla en touch av yamas & niyamas under passet som är en yogisk livsfilosofi och som är en föreslagen väg för att nå högre medvetande eller en mall för att minska egots karaktär.

Om Tony Puustinen